ចង្ក្រង់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ប្រដាប់​ធ្វើ​ដោយ​ស្ពាន់, លង្ហិន មាន​គ្រាប់​អង្រួន​ឲ្យ​ឮ​សូរ​ សម្រាប់​ចង​ក​គោ, ក្របី ជា​ដើម ។
  2. ឃុំនៃស្រុកចិត្របុរី
  3. ភូមិនៃឃុំចង្ក្រង់