ចង្រៃ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចង់-រ៉ៃ ( ន. ) ឧបទ្រព គឺ​សភាព​ដែល​បង្អាប់​ស្រី​សួស្ដី, ដែល​បណ្ដាល​ឲ្យ​មាន​ទុក្ខ, មាន​កង្វល់, មាន​ភយន្ដរាយ : មាន​តែ​បុណ្យ​កុសល​ដែល​បុគ្គល​កសាង​សន្សំ​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ទើប​អាច​រំងាប់ អាច​ដេញ​កំចាត់​ចង្រៃ​បាន ។ ចង្រៃ​ចង្រក ចង្រៃ​រួបរឹត​ដោយ​អាការ​ផ្សេង​ៗ ។ អា​ចង្រៃ ! សំដី​ជេរ​ដោយ​ទ្រគោះ​មើល​ងាយ ។ល។