ចង្ហោន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំព្រែកត្នោត