ចតុ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចៈតុ សំ.; បា. ( ប. សំ ) (ចតុរ៑) បួន (៤); បើ​រួម​ចូល​នឹង​នាមនាម​ជា​បទ​សមាស ត្រូវ​តម្រួត​តួ​អក្សរ​បន្ទាប់​ជា ២ តួ តាម​ទំនង​ដែល​គួរ​តម្រួត​បាន : ចតុទ្ទិស, ចតុប្បាទ, ចតុម្មុខ (ម. ព. ទាំង​នោះ​ផង) ។