ចតុទ្ទិស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចៈ តុត ទឹស បា.; សំ. ( ន. ) (ចតុរ្ទិស) ទិស​ទាំង​បួន ។