ចតុប្បាទ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចៈ តុប-បាត បា. ( គុ. ឬ ន. ) ដែល​មាន​ជើង ៤; សត្វ​ជើង ៤ : ពួក​សត្វ​ចតុប្បាទ ។