ចតុមុខ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (គណិតវិទ្យា) tetrahedron, tétraèdre តេត្រាអែត ពហុមុខដែលមានមុខបួនក្នុងទម្រង់ជាត្រីកោណ។
  2. សង្កាត់នៃខណ្ឌដូនពេញ