ចត់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​មាន​រសជាតិ​ប្រហាត​ស្ទើរ​ភ្លាវ​ស្ទើរ​ល្វីង​ស្អិត​ជាប់​អណ្ដាត។