ចន្ត្រី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុករមាសហែក
  2. ភូមិនៃឃុំចន្ត្រី