ចន្ទី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ច័នទី ( ន. ) ឈ្មោះ​ស្វាយ​មួយ​ប្រភេទ ផ្លែ​មាន​គ្រាប់​លៀន​ចេញ​មក​ខាង​ក្រៅ​ : ក្នុង​សម័យ​សង្គម​រាស្រ្ត​និយម គ្រាប់​ស្វាយ​ចន្ទី​មាន​តម្លៃ គួរ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ពេញ​ចិត្ត​​ដាំ​ស្វាយ​ចន្ទី ឲ្យ​មាន​ច្រើន​ឡើង ។