ចន្ទោល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចន់-ទោល ( ន. ) ឈើ​មាន​សណ្ឋាន-ង ត​ភ្ជាប់​នឹង​ក្បាល​ក្រពើ​រទេះ សម្រាប់​ចង​ខ្សែ​ទាញ​មក​ចង​ភ្ជាប់​នឹង​កន្លុះ​គោ, ក្របី; ខ្សែ​ដែល​ចង​នោះ​ ហៅ​ថា ខ្សែ​ចន្ទោល តាម​ចន្ទោល​រទេះ​នោះ​ដែរ ។