ចន្រ្ទ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

[ ច័ន ] (សំស្ក្រឹត) ( ន. ) ដូច​គ្នា​នឹង ចន្ទ