ចន្លោះរេន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំស្វាយជ្រំ