ចប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ប្រដាប់​ធ្វើ​ដោយ​ដែក​សម្រាប់​កាប់, ចូក, ជីក, ជម្រះ​ដី; ចប​មាន​ច្រើន​យ៉ាង​គឺ ចប​កាប់ ផ្លែ​ធំ​វែង​រាង​ឈរ​ត្រង់​បន្តិច ដង​វែង សម្រាប់​ប្រើ​ការ​ខាង​កាប់​គាស់​ដី ។ ចប​ចក់ ផ្លែ​មាន​ទំហំ​ប្រហែល ១០ សង់ទីម៉ែត្រ ប្រវែង​ប្រហែល ៣០ សង់ទីម៉ែត្រ, ដង​ខ្លី​មាន​ចម្ពាម សម្រាប់​ចូក​ស្មៅ​តាម​រង​ជួរ​ដំណាំ​ផ្សេង​ៗ ។ ចប​ចូក មាន​សណ្ឋាន​ដូច​ចប​ចក់​ដែរ ។ ចប​ជីក ផ្លែ​តូច​រាង​វែង បន្តិច ដង​វែង​សម្រាប់​ជីក​ដី ជីក​រណ្ដៅ​ជាដើម ។ ចប​ជម្រះ ផ្លែ​ដូច​ចប​កាប់ តែ​រាង​តូច​ស្ដើង​ជាង, ជំហរ​ផ្លែ​រាង​ខុប​ទ្រេត​មក​រក​ដង​បន្តិច សម្រាប់​ជម្រះ​ស្មៅ ។ ចប​ប៉ែល (បារ. Pelle) ចប​រាង​ក្រឡូម​ខ្លះ រាង​សំប៉ាត​ខ្លះ សម្រាប់​ចូក​ខ្សាច់ ចូក​បាយ​អ​ជាដើម មាន​បែប​ចេញ​មក​ពី​បរទេស, ច្រើន​ហៅ ប៉ែល តាម​ឈ្មោះ​ដើម ។