ចម្ការ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចំ-កា ( ន. ) ទី​ដែល​គេ​ឆ្ការ សម្រាប់​ដាំ​សរពើ​ដំណាំ : ចម្ការ​ឪឡឹក, ចម្ការ​មន, ចម្ការ​ពោត ។

  1. អតីតភូមិនៃឃុំស្ពានមានជ័យ
  2. ភូមិនៃសង្កាត់ស្ពានមានជ័យ