ចម្បាំង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចំ-បាំង ( ន. ) សង្រ្គាម, ការ​ច្បាំង, សឹក, ការ​តយុទ្ធ, ការ​ចូល​ប្រឡូក​គ្នា ។