ចម្ប៉ា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចំប៉ា បា.; សំ. ( ន. ) (ចម្បក; ចម្បក, ចម្បា) ឈ្មោះ​ឈើ​ពួក​មួយ​មាន​ផ្កា​ក្រអូប​ឈ្ងប់; មាន​ពីរ​យ៉ាង​គឺ ចម៉្បា​ស, ចម៉្បា​ក្រហម ។

ចំប៉ា សំ. បា. ( ន. ) (ចម្បា) ឈ្មោះ​រាជ​ធានី​មួយ​របស់​ដែន​អង្គៈ ក្នុង​មជ្ឈិម​ប្រទេស (ឥណ្ឌា) ពី​ក្នុង​បុរាណ​សម័យ​យូរ​ហើយ ។

ចំប៉ា ឬ ចាមប៉ា ( ន. ) ឈ្មោះ​ដែន​មួយ​នៅ​ខាង​ទិស​បូព៌ា​នៃ​កម្ពុជរដ្ឋ, មាន​ឈ្មោះ​ប្រាកដ​តែ​ពី​ក្នុង​សម័យ​មហា​នគរ (នគរ​ធំ), ជា​ដែន​របស់​ពួក​មនុស្ស​ជាតិ ចាម្ប៍ ឬ ចាម ។ល។ លុះ​ចំណេរ​កាល​ត​មក​ពួក​មនុស្ស​ជាតិ​ ត័ងកៀ មាន​អំណាច​គ្រប​សង្កត់​លើ ក៏​ដេញ​កំចាត់​ពួក ចាម​ ចេញ​អស់ ។ល។ ពួក​ខ្លះ​រត់​មក​នៅ​អាស្រ័យ​ក្នុង​កម្ពុជ​រដ្ឋ​ជាប់​ហៅ​ថា ចាម​ៗ រៀង​មក​ដល់​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ ។ល។ ពួក ត័ងកៀ តាំង​នាម​ដែន ចម្ប៉ា ទាំង​មូល​ហៅ​ថា អណ្ណាម ជាប់​រៀង​មក ។ល។ គោល​ចារឹក​និង​បុរាណ​វត្ថុ​ជា​កេរ​ដំណែល​របស់​ពួក​ចាម ច្រើន​មាន​ប្រាកដ​នៅ​តំបន់ ទួរ៉ាន ក្នុង​ដែន អណ្ណាម សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ។ ចាម្ប៉ា