ចម្មបក្សី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចាំមៈ ប័ក-សី បា. សំ. ( ន. ) (ចម្មបក្ខី; ចម៌បក្សិន៑) សត្វ​ដែល​មាន​ស្បែក​ជា​ស្លាប​លា​ត្រដាង​ហើរ​បាន ដូច​យ៉ាង​ប្រជៀវ, ជ្រឹង ជាដើម ។