ចម្រឹង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចំ-រ៉ឹង ( ន. ) បង្គោល​តូច​ៗ​ដែល​គេ​ដោត ឬ បោះ​បញ្ចុះ : ដោត​ចម្រឹង, ចម្រឹង​ជញ្ជាំង ។