ចម្រោះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចំ-រ៉ោះ ( ន. ) ដំណើរ​ដែល​ច្រោះ : ចម្រោះ​ភ្នំ, ចម្រោះ​ច្រាំង​ទន្លេ ។