ចរណាវុធ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចៈ រ៉ៈ ណាវុត បា.; សំ. ( ន. ) (ចរណាយុធ) សត្វ​ស្លាប​ដែល​មាន​អាវុធ​ដុះ​ត្រង់​ជើង គឺ​សត្វ​បក្សី​ដែល​មាន​ឆ្នាល់​ត្រង់​ជើង​វា : មាន់​ឈ្មោល, ក្ងោក​ឈ្មោល ជា​ចរណាវុធ (សម្រាប់​ប្រើ​ក្នុង​កាព្យ) ។