ចរណៃ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ច-រ៉ៈ ណៃ ( គុ. ឬ ន. ) កែវ ឬ ត្បូង ដែល​គេ​ច្នៃ​រួច​ហើយ : កែវ​ចរណៃ ។