ចររាចរណ៍

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

-ច បា. ( ន. ) (ចរាចរណ) ការ​ដើរ​ទៅ​មក, ដំណើរ​ខ្វាត់ខ្វែង​ចុះ​ឡើង; ដំណើរ​តាម​ផ្លូវ​សាធារណៈ​តាម​តែ​ផ្លូវ​ណា​ក៏​ដោយ : បិទ​ដំណើរ​ចរាចរណ៍, ត្រួតត្រា​មើល​ចរាចរណ៍ ។