ចលាចល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចៈល៉ាចល់ សំ. បា. ( ន. ) ដំណើរ​កក្រើក​រំពើក; ជ្រួល​ច្របល់, ជ្រួល​ច្រាល់, រចល់, រវល់​រចល់ : ស្រុក​កើត​ចលាចល ។