ចារ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
 1. ( កិ. ) ធ្វើ​របង​ទាប​ដោយ​ដោត​ចម្រឹង​ឲ្យ​ជា​ចារឹក : ចារ​ចំណារ ។ សរសេរ​ដោយ​ដែក​ចារ : ចារ​សាស្ត្រា ។
 2. ( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​មាន​ផ្កា​សម្បុរ​ក្រហម ក្លិន​ឆ្អាប : ដើម​ចារ, ផ្កា​ចារ ។
 3. ភូមិនៃឃុំអន្លង់រុន
 4. ភូមិនៃឃុំក្រវ៉ា
 5. ភូមិនៃឃុំសំបូរណ៍
 6. ភូមិនៃឃុំគោកត្រប់
 7. ភូមិនៃឃុំកន្ទួត
 8. ភូមិនៃឃុំព្រៃរំដេង
 9. ភូមិនៃឃុំរំលេច
 10. ភូមិនៃឃុំស្លែងស្ពាន
 11. ភូមិនៃឃុំស្វាយស ស្រុកវ៉ារិន
 12. ឃុំនៃស្រុកព្រៃកប្បាស
 13. ភូមិនៃឃុំចារ
 14. ភូមិនៃឃុំរវៀង
 15. ភូមិនៃឃុំលំទង
 16. ភូមិនៃឃុំអំពិល