ចិត្របុរី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ស្រុកនៃខេត្តក្រចេះ