ចំណី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) វត្ថុ​សម្រាប់​ឆី, ខាទនីយវត្ថុ គឺ​អាហារ​ដែល​ផ្អែម : ម្ហូប​ចំណី គឺ​ចម្អាប​និង​បង្អែម ។ គ្រឿង​ចិញ្ចឹម​ជីវិត​របស់​សត្វ​តិរច្ឆាន​ក៏​ហៅ​ថា ចំណី ដែរ : ស្មៅ, ស្លឹក​ឈើ ... ជា​ចំណី​គោ, ក្របី ។