ចំណេះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) សេចក្ដី​ចេះ, ដំណើរ​ដែល​ចេះ (ម. ព. វិជ្ជា) ។