ចំរើន

ពីWiktionary

ខ្មែរ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ចម្រើន

នាមអសាធារណ៍[កែប្រែ]

ចំរើន

  1. ឈ្មោះ។
  2. ត្រកូល។
  3. ភូមិនៃឃុំទួលស្នួល
  4. ភូមិនៃឃុំថ្មី ស្រុកចិត្របុរី
  5. ភូមិនៃឃុំស្រែសង្គម
  6. ឃុំនៃស្រុកសង្គមថ្មី
  7. ភូមិនៃឃុំច្រាច់