ច្រេស

ពីWiktionary
 1. ( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​មួយ​ប្រភេទ ស្លឹក​ប្រើ​ធ្វើ​ជា​បន្លែ​ស្ល​ស្រឡក់ ។
 2. ភូមិនៃឃុំត្រងិល
 3. ឃុំនៃស្រុកកំពង់ត្រឡាច
 4. ភូមិនៃឃុំទឹកល្អក់
 5. ភូមិនៃឃុំជើងរាស់
 6. ឃុំនៃស្រុកជុំគិរី
 7. ភូមិនៃឃុំច្រេស
 8. អតីតភូមិនៃសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌឫស្សីកែវ
 9. ភូមិនៃសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ
 10. ឃុំនៃស្រុកមេសាង
 11. ភូមិនៃឃុំច្រេស
 12. ភូមិនៃឃុំជាខ្លាង
 13. ភូមិនៃឃុំកណ្ដែក
 14. ឃុំនៃស្រុកចន្ទ្រា
 15. ភូមិនៃសង្កាត់រកាក្នុង