ឆក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ចាប់​យក​ដោយ​ប្រញាប់ : ចោរ​ឆក់​អីវ៉ាន់​គេ ។