ឆក់ដែក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំស្រែសង្គម