ឆាកទំនើប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ល្ខោន) ទីសម្ដែងដែលមានការតុបតែងតាមលក្ខណៈ បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ តាមសម័យកាលទំនើប បង្កើតបានជាទស្សនីយភាពផ្សេងៗដ៏អស្ចារ្យ។