ឆាន់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) បរិភោគ, ស៊ី : និមន្ត​លោក​ឆាន់, ឆាន់​ចង្ហាន់ (ស. ស.) ។

ฉัน ស. ( បុ. ) (ឆ័ន) ពាក្យ​សម្រាប់​ព្រះ​ថេរៈ និយាយ​ចេញ​ឈ្មោះ​ខ្លួន​ថា ខ្ញុំ ទៅ​រក​ភិក្ខុ​ខ្ចី​វស្សា ឬ​សាមណេរ (ប្រើ​ដោយ​ទម្លាប់) ។