ឆែក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ឬ កិ. វិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ឆែក, ច្រៀក​បំបែក : ក្ដារ​មួយ​សន្លឹក​នេះ ត្រូវ​ទុក​ទោល​ទាំង​ពីរ​ខាង​ឲ្យ​រាប​ស្មើ​ចុះ កុំ​បាច់​ឆែក, មួយ​សន្លឹក​នុ៎ះ​ត្រូវ​អារ​ឆែក​តាម​គំនូស​ដែល​ខ្ញុំ​គូស​ឲ្យ ។

( គុ. ) ដែល​មាន​របត់​ញោច​ចេញ​លូក​ចូល​គន្លាក់​គន្លើន : ស្លឹក​ឆែក ។