ឆ្កូត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ឆូត​ទឹក​ដោយ​ច្រវា​ឬ​ដោយ​ចែវ តម្រង់​ទូក​ឲ្យ​ត្រង់​ជា​ជំនួស​ចង្កូត ។