ឆ្កៀស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) កៀស​ឆ្កៀល : ឆ្កៀស​អំបុក ។ កៀស​ជម្រុះ, កៀស​ទម្លាក់ : ឆ្កៀស​ចន្លុះ ។ ឆ្កៀស​មិន​ឡើង (ព. ប្រ.) ដាស់​តឿន, ស្ដី​ប្រដៅ​ទៅ​នៅ​តែ​ដដែល ។