ឆ្នូត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ស្នាម​ឆូត, សម្បុរ​ឆូត​ៗ : សាច់​ឈើ​មាន​ឆ្នូត ។ គុ. ដែល​មាន​សម្បុរ​ឆូត​ៗ : សំពត់​ពណ៌​ខៀវ​ឆ្នូត​ក្រហម ។