ជក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ប្រដាប់​ធ្វើ​ដោយ​រោម​សត្វ​ឬ​សរសៃ​សំបក​ឈើ សម្រាប់​គូរ, សម្រាប់​សរសេរ, សម្រាប់​លាប​ថ្នាំ​ទឹក ។

( កិ. ) បឺត​ស្រូប​ផ្សែង : ជក់​បារី ។ បឺត​ខ្យល់ : ក្ដោង​ជក់​ខ្យល់, រនាំង​ជក់​ខ្យល់​ឡើង​ប៉ោង ។