ជន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ប្រដាប់​នេសាទ​មច្ឆជាតិ​មួយ​ប្រភេទ ។

ជន ជន់ សំ. បា. ( ន. ) សព្វ​សត្វ​ដែល​កើត​ក្នុង​លោក, មនុស្ស, អ្នក​ផង : ជន​ផង​ទាំងពួង , បណ្ដា​ជន​ទាំង​ប្រុស​ទាំង​ស្រី ។