ជប់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( កិ. ) ជញ្ជក់, ស្រូប, បឺត​ដោយ​ផ្អឹប​បបូរ​មាត់​ទាំង​ពីរ​ខ្ទប់​គ្នា : បិតា​ជប់​ក្បាល​បុត្រ, ម្ដាយ​ជប់​បង្ហើយ​កូន ។ បឺត​ស្រូប​ទាញ​យក : ភ្នំ​ជប់​ទឹក​ភ្លៀង ។
  2. ( ន. ) កន្លែង, ប្រទេស​ឬ​អាការ​ដែល​បឺត, ស្រូប​យក​ទឹក : ជប់​ភ្នំ, ធ្វើ​ស្រែ​ដោយ​សារ​ទឹក​ហូរ​មក​អំពី​ជប់; ទី​នោះ​មាន​ជប់ ។ គឺ​កន្លែង​ដែល​ស្រូប ឬ​បឺត​ទឹក ដូចជា ជប់​ភ្នំ ទឹក​ហូរ​មក​ពី​ជប់ ។ល។ ឯ​ភូមិ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​នេះ​គឺ ភូមិ​ជប់ ចម្ការ​កៅស៊ូ​ជប់ ឃុំ​ជប់វ៉ារី (បន្ទាយមានជ័យ) ។ល។
  3. ភូមិនៃជប់វារី
  4. ឃុំនៃស្រុកត្បូងឃ្មុំ
  5. ភូមិនៃឃុំជប់តាត្រាវ
  6. ភូមិនៃឃុំចាន់ស
  7. ភូមិនៃឃុំខ្នារពោធិ៍
  8. ភូមិនៃឃុំកណ្ដៀងរាយ