ជីតា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) អាពុក​នៃ​មាតា​ឬ​បិតា (តា) ។