ជុំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ឬ កិ. វិ. ) មូល​គ្នា ។ ន. ដំណើរ​វង់​វិល​ចួប​មក​កន្លែង​ដដែល​វិញ : ដើរ​មួយ​ជុំ​នគរ, ដើរ​ប្រទក្សិណ​វិហារ​៣​ជុំ ។