ជំទាវ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) បណ្ដា​ស័ក្ដិ​សម្រាប់​ស្រ្តី​ជា​ភរិយា​សេនាបតី​ដោយ​ព្រះ​ករុណា​ជា​ម្ចាស់​ជីវិត ទ្រង់​ប្រោស​ព្រះ​រាជ​ទាន​តាំង : លោក​ជំទាវ (លោក​ស្រី) ។ បណ្ដា​ស័ក្ដិ​នេះ ទោះ​បី​ភរិយា​របស់​មន្រ្តី​ស័ក្ដិ ១០ ហ៊ូពាន់​ឯ​ទៀត​ៗ ក្រៅ​ពី​សេនាបតី​ក៏​ដោយ, ស្រេច​នឹង​ព្រះ​ករុណា​ជា​ម្ចាស់​ជីវិត, បើ​ទ្រង់​ព្រះ​មេត្តា​ប្រោស​ព្រះ​រាជ​ទាន​តាំង​ក៏​បាន ។ ពាក្យ​នេះ កាល​ពី​ក្នុង​សម័យ​បុរាណ ប្រហែល​ជា​ហៅ ចាំទាវ ឬ ចំទាវ ទេ​ដឹង ? ព្រោះ​បាន​សង្កេត​ឃើញ​ថា ប្រហែល​ក្លាយ​មក​ពី​ពាក្យ​សៀម​សម័យ​បុរាណ​យូរ​អង្វែង​ហើយ​ថា ប្រៈចាំទាវ (--ថាវ) «ប្រចាំ​ជើង» ឬ ហ្យិងប្រៈចាំទាវ «ស្រ្ដី​ប្រចាំជើង» គឺ​ស្រ្ដី​អ្នក​នៅ​ប្រចាំការ​បម្រើ​ជិត​ជើង​ស្វាមី (ភរិយា), ជា​ពាក្យ​ប្រែ​ចេញ​មក​អំពី សំស្ក្រឹត និង បាលី ថា បាទ​បរិចារិការ ? (ម. ព. នោះ​ផង) ។
  2. ភូមិនៃឃុំឫស្សីក្រោក
  3. ភូមិនៃឃុំច្រេស