ជ្រលង

ពីWiktionary
  1. ( ន. ) ច្រក​ជ្រៅ​ជា​ផ្លូវ​ទឹក​មាន​ភ្នំ​ទាំង​ពីរ​ខាង ឬ ប្រឡាយ​ស្នាម​ផ្លូវ​ដើរ ឬ​ផ្លូវ​ទឹក : ដើរ​តាម​ជ្រលង​ដង​ភ្នំ, ទឹក​ហូរ​តាម​ជ្រលង ។
  2. ភូមិនៃឃុំដារ
  3. ឃុំនៃស្រុកបារាយណ៍
  4. ភូមិនៃឃុំត្បែង
  5. ភូមិនៃឃុំប្រាសាទ
  6. ភូមិនៃឃុំអន្លង់ត្នោត
  7. ភូមិនៃឃុំទឹកល្អក់