ជ្រោយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ភូមិវិទ្យា) cape, cap( ន. ) ប៉ែក​ដី​ខ្ពស់​ស្មើ​នឹង​ច្រាំង​ដែល​ញោច​លយ​លូក​ចូល​ទៅ​ក្នុង​សមុទ្រ​ឬ ទន្លេ, ស្ទឹង ។ ចំណែកនៃផ្ទៃដីដែលលយចូលទៅក្នុងទឹក។ ឧ. ជ្រោយចង្វារបស់រាជធានីភ្នំពេញជ្រោយមលក្កា ជ្រោយឥណ្ឌូចិនជាផ្នែកមួយនៃឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិនមានប្រទេសកម្ពុជា ឡាវ និង វៀតណាម និង ជ្រោយនៃក្ដីសង្ឃឹមស្ថិតនៅចុងខាងត្បូងបំផុតរបស់ទ្វីបអាភ្វ្រិក។
  2. ភូមិនៃឃុំបឹងព្រាវ
  3. ភូមិនៃឃុំជ្រោយនាងងួន
  4. ភូមិនៃឃុំព្រះបាទជាន់ជុំ