ជ្រះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) អស់​មន្ទិល, ឥត​មាន​ហ្មង, ស្រឡះ ។