ឈ្មោល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​មាន​ភេទ​ជា​ប្រុស; និយាយ​តែ​ពី​សត្វ​តិរច្ឆាន និង​ដើម​ឈើ​ខ្លះ : គោ​ឈ្មោល, សេះ​ឈ្មោល; ត្នោត​ឈ្មោល, ល្ហុង​ឈ្មោល ។ ព. ផ្ទ. ញី ។