ញក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ទី​ដែល​លយ​ចេញ​ទៅ​ខាង​ក្រៅ : ញក​ភ្នំ, ញក​ផ្ទះ ជាដើម ។