ញាក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ទាញ​កន្ត្រាក់​បំបែរ : ញាក់​គោ (ម. ព. ត្រឹក) ។ ព. ប្រ. បំបែរ​ឲ្យ​ងាក​តាម, នាំ​ឲ្យ​តាម : មនុស្ស​នុ៎ះ​ល្ងង់​ណាស់ តាម​តែ​អ្នក​ណា​ញាក់​ឲ្យ​ទៅ​ខាង​ណា ក៏​ចេះ​តែ​បាន ។ កម្រើក​ទទាក់, ញ័រ​ទទាក់ : សរសៃ​ញាក់ ឬ ញាក់​សរសៃ ។ ធ្វើ​ឲ្យ​កម្រើក​ឃ្ញើច, ញោច​ឡើង : ញាក់​ចិញ្ចើម, ញាក់​មុខ ។